Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych PROJCHŁOD Sp. z o. o.

Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych "Projchłod" Sp. z o.o. w Gliwicach zostało utworzone 1 kwietnia 1989 r przez P.B.Ch. "Chłodnie Kominowe" i Elektrownie: Łagisza, Jaworzno III, Łaziska i Siersza. Spółka powstała na bazie potencjału pracowniczego i dorobku twórczego Pracowni Projektowej P.B.Ch. "Chłodnie Kominowe".

We wrześniu 2007 Projchłod został w całości przejęty przez firmę UNISERV Budownictwo Przemysłowe S.A.

Oferujemy profesjonalne usługi projektowe, doradcze i nadzorcze w dziedzinie projektowania dla budownictwa przemysłowego, a w szczególności energetycznego. Poznaj bliżej naszą ofertę.