Kominy przemysłowe

 

Projekt budowlany i wykonawczy budowy nowego komina o wysokości 65,0m i średnicy wylotowej 2,6m, przeznaczonego do odprowadzania spalin z 4 kotłów WR-25 nr 1,3,4,5 w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Zamawiający: Uniserv-Piecbud S.A.
Inwestor: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.
Realizacja: 2016-2017

Projekt modernizacji – przebudowy komina żelbetowego h=200m: przystosowanie komina do odbioru spalin z istniejącej instalacji IOS bloków 7 i 8 oraz z nowoprojektowanego IOS dla bloków 5 i 6 oraz wykonanie projektu budowy tymczasowego komina stalowego h=60m w Elektrowni Dolna Odra

Zamawiający: Uniserv S.A. / Rafako S.A.
Inwestor: PGE ZE Dolna Odra S.A.
Czas realizacji: 2010-2011

Projekt budowlany i wykonawczy budowy komina h=200m w Elektrociepłowni Siekierki

Zamawiający: Uniserv S.A.
Inwestor: Vattenfal Heat / GW Rafako S.A.
Czas realizacji: 2008-2010

Projekt wykonawczy budowy dwuprzewodowego komina żelbetowego h=150m dla bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Kozienice

Zamawiający: Uniserv S.A.
Inwestor: Enea S.A.
Czas realizacji: 2009-2010

Projekt budowlany i wykonawczy budowy komina h=170m w Elektrociepłowni Siekierki

Zamawiający: Uniserv S.A.
Inwestor: Vattenfall Heat / GW Rafako S.A.
Czas realizacji: 2008-2010