Usługi doradcze

Poznaj usługi, które świadczymy

Usługi doradcze

Świadczy różnego rodzaju usługi z zakresu doradztwa technicznego na potrzeby realizacji i planowania skomplikowanych inwestycji dla obiektów przemysłowych. Opracowujemy koncepcje techniczne, studia wykonalności, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę) jak również przeprowadzamy audyty energetyczne obiegów chłodzenia.