PROJCHŁOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL. 08.03.02-24-003G/23 pn. „Zdrowe miejsca pracy w okresie od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) – pracowników Wnioskodawcy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy, jak również działania szkoleniowe: z zakresu ergonomii pracy oraz z zakresu radzenia ze stresem w miejscu pracy. Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 253 237,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 215 251,87zł.

 

PROFESJONALNE

USŁUGI PROJEKTOWE

DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

POZNAJ OFERTĘKONTAKT Z NAMI

Poznaj nas

Dowiedz się więcej o działalności naszej firmy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy specjalistyczną firmą inżynierską, która działa nieprzerwanie od 1989 r., a od 2007 r. należy do Grupy Kapitałowej Uniserv S.A.

Czym się zajmujemy?

Realizujemy usługi projektowe, doradcze i nadzorcze w dziedzinie budownictwa przemysłowego, w tym dla energetyki, jak również w zakresie budowy biogazowni i biometanowni

Relacje inwestorskie

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wiele projektów dla klientów z całego kraju, m.in. PKN Orlen, PKE S.A. Elektrownia Jaworzno, EC Mielec.

Nasza oferta

Poznaj usługi, które świadczymy.

kominy

Oferujemy projektowanie obiegów chłodzenia, w tym chłodni kominowych i wentylatorowych, kominów przemysłowych, silosów i zbiorników…


czytaj więcej…

piece

Świadczymy różnego rodzaju usługi z zakresu doradztwa technicznego na potrzeby realizacji i planowania skomplikowanych inwestycji dla obiektów przemysłowych…


czytaj więcej…

silosy

Wykonujemy oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i ich analiz technicznych oraz przeglądy okresowe stanu technicznego…


czytaj więcej…

GRUPA UNISERV:

Poznaj wszystkie nasze spółki

Uniserv-Piecbud SA jest firmą specjalistyczną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych.
Spółka pracuje dla przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego, hut stali, hut metali nieżelaznych, koksowni, cementowni, a także innych zakładów przemysłowych i produkcyjnych.
Uniserv Budownictwo obecnie koncentruje się na dzierżawie urządzeń, niezbędnych do wznoszenia, modernizacji i remontów dużych obiektów żelbetowych (chłodni kominowych, kominów i silosów). Do roku 2012 spółka ta wraz ze swą grupą kapitałową zajmowała się całością specjalistycznych usług dla przemysłu, tj. projektowanie, wznoszenie i utrzymanie różnego typu obiektów przemysłowych. Docelowo Uniserv Budownictwo będzie obsługiwać projekty Grupy na rynkach zagranicznych z uwagi na szerokie i wieloletnie referencje.
Uniserv-Jarosław specjalizuje się w wykonawstwie, wymianach i remontach elementów ciągów technologicznych dla przemysłu szklarskiego, oferuje prace w zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, urządzeń transportu materiałów sypkich, a także wybrane usługi dla przemysłu, w tym energetycznego.
Uniserv-Piecbud SA jest firmą specjalistyczną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych.
Spółka pracuje dla przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego, hut stali, hut metali nieżelaznych, koksowni, cementowni, a także innych zakładów przemysłowych i produkcyjnych.
Projchłod wnosi do Grupy usługi projektowe, doradcze i nadzorcze w dziedzinie budownictwa przemysłowego, w tym dla energetyki. Ta specjalistyczna firma inżynierska w szczególności oferuje projektowanie obiegów chłodzenia, w tym chłodni kominowych i wentylatorowych, kominów przemysłowych, silosów i zbiorników jak również pylonów i innych obiektów wieżowych. Ponadto świadczy usługi z zakresu doradztwa technicznego i sprawowania nadzoru budowlanego. Wykonuje również oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i ich analiz technicznych oraz przeglądów okresowych stanu technicznego przemysłowych obiektów budowlanych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.projchlod.com.pl
Uniworker został powołany w celu świadczenia specjalistycznych usług budowlanych. Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Projchłod Sp z o.o.
ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 7a
40-389 Katowice

KRS 0000038163
NIP: 631-010-22-70
REGON: 001376115

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 170.046,00 zł