Oferta

Poznaj usługi, które świadczymy

Oferta

Jesteśmy specjalistyczną firmą inżynierską, oferującą usługi w zakresie:

• projektowania przemysłowych obiegów chłodzenia,

• projektowania chłodni kominowych,

• projektowania chłodni wentylatorowych o konstrukcjach żelbetowych i z profili FRP,

• projektowania pompowni i rurociągów,

• projektowania kominów przemysłowych,

• projektowania silosów i zbiorników,

• projektowania obiektów wysokich (wieże, pylony),

projektowania biogazowni rolniczych i komunalnych oraz biometanowni,

• projektowania obiektów budownictwa przemysłowego, łącznie z doradztwem technicznym i sprawowaniem nadzoru budowlanego,

• wykonywania ocen stanu technicznego obiektów budowlanych,

• wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego przemysłowych obiektów budowlanych.