Usługi projektowe

Poznaj usługi, które świadczymy

Usługi projektowe

Projektujemy układy chłodzenia dla wszystkich gałęzi przemysłu tj.: chłodnie kominowe i wentylatorowe, pompownie, zbiorniki, rurociągi oraz stacje kondycjonowania wody chłodniczej.
Oferujemy projektowanie instalacji odprowadzania spalin, a w szczególności kominy stalowe i żelbetowe jedno i wieloprzewodowe, a także kanały spalin.

Projektujemy silosy na materiały sypkie (gips, klinkier, zboże) jak również akumulatory ciepła w oparciu o wodę jako czynnik magazynujący oraz o materiały PCM (w tym zakresie wspólnie z partnerem zewnętrznym).

Specjalizujemy się także w projektowaniu biogazowni  i biometanowni.