Plan połączenia spółki Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych „Projchłod” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej PROJCHŁOD lub Spółka przejmująca) oraz spółki PROJ ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (zwana dalej PROJ ESTATE lub Spółką przejmowaną), uzgodniony i sporządzony w Katowicach dnia 18 listopada 2019 roku.