Plan połączenia Projchłod Sp. z o. o. i PROJ ESTATE Sp. z o.o.

Plan połączenia spółki Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych „Projchłod” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej PROJCHŁOD lub Spółka przejmująca) oraz spółki PROJ ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą...